top of page

"באור אחר"

גלריית בארי. דצמבר 2019

"...תערוכתה בגלריה בבארי עוסקת בתרבות שהתפוגגה, בקהילת המהגרים שנאלצה לוותר על שורשיהּ התרבותיים ולאמץ תבניות מקובלות, שנתפסו כנכונות בעיני הסביבה החדשה. כך וויתרו ההורים על תרבותם ונמנעו מלהנחיל אותה לדור ההמשך. צפנו אותה בליבם, תוך שהם מקפידים לעטות את המסכות הנכונות על מנת לרַצות ולמלא אחר ציפיות החברה.

הדימוי החוזר בתערוכה הוא האריח המזרחי, השב ומופיע ביצירות ומייצג את הכמיהה לתרבות שאבדה. התרבות  שנותרו ממנה רק שרידים: רצפת חלל שהתרוקן מתכניו, ופס-קול שהיה ארוז כל השנים..." 

 

ד"ר זיוה ילין, אוצרת התערוכה

IMG_0454.JPG

ארץ
עבודת ריצפה/ קיר.
ניר קרפט, פוליקרבונט, חוט נילון ותאורת לד,  65X65 ס"מ כ"א

IMG_20200304_192937.jpg

פרט

aרצפה זה בית.jpg

רצפה זה בית, 
גזרי פרגמנט פוליקבונט ותאורת לד
50X50 ס"מ

aרצפה זה בית.jpg
הפחון פרט 2.JPG
הפחון פרט.JPG

הפחון
אקריל ושמן על קנבס, 155X100 ס"מ

מאמא איסתר פרט.JPG

פרט,  לא מואר

מאמא אישטיר
 מתוך אלבום משפחתי, גזרי פרגמנט פוליקבונט ותאורת לד, 50X37 ס"מ

מאמא איסתיר.jpg
monsieur azulay 2.jpg

 'Monsieur Azulay
 מתוך אלבום משפחתי, גזרי פוליקבונט
ותאורת לד, 33x53 ס"מ

פרט

IMG_9050  של.jpg
בובה אורלי פרט.jpg

בובה אורלי, 
 מתוך אלבום משפחתי, גזרי פרגמנט, פוליקבונט ותאורת לד, 38x29 ס"מ

בובה אורלי.jpg

החמישיה, 
 מתוך אלבום נעורים, גזרי פרגמנט פוליקבונט ותאורת לד, 30x23 ס"מ

חמישיה.jpg
על כיסא בגינה.jpg

פרט מואר

על כיסא בגינה,
 מתוך אלבום משפחתי, גזרי פרגמנט פוליקבונט ותאורת לד, 30x23 ס"מ

על כיסא בגינה.jpg
פסקול ארוז - קל.jpg

פסקול ארוז, 
פסקול ארוז במזוודה לביד צפצפה, מתכות רכות ותאורת לד, 32X44X13 ס"מ

תכנים אבודים, 
לביד צפצפנ, מתכות רכות ותאורת לד, 40X53X15 ס"מ

תכנים אבודים - פרט קל.jpg
סובב - פרט 1.jpg
סובב - פרט 2.jpg

פרט 

סובב,
טכניקה מעורבת - רישום עופרת, פרגמנט, קראפט, פולימר ותאורת לד, 78X86 ס"מ

סובב קל.jpg
bottom of page