top of page

"בין תפרים לטפרים"

גלריית ציאורים. פברואר 2018

"...היצירה היא דרכי להציף ולהתמודד עם הנושאים המעסיקים אותי בשנים האחרונות; בגוף עבודות זה אני עוסקת במקומה של האישה בעולם פטריארכלי, בפער בין העוצמות הגלומות בה לבין האופן בו היא נתפשת בחברה בכלל, ובעיניים הגבריות בפרט, ובזכותה למרחב משלה..."

עמודי אור - תקרת זכוכית.jpg
IMG_20180215_202431.jpg
IMG_20180215_202419.jpg

מדידות חזית,  מתוך 'Deliah' - סדרה; 
גזרחי פרגמנט פוליקרבונט, חוט ניילון ותאורת לד.
95X75 ס"מ

דליה delia פרט.jpg
דליה delia חזית.jpg
191636ללא כותר- שאגה.jpg

שאגה,  
גזרי פרגמנט פוליקרבונט, חוטי ניילון ותאורת לד, 55X73 ס"מ

אריחי טורקיז,
ארקיליק על קנבס 120X80 ס"מ

אריחי טורקיז פרט.jpg
אריחי טורקיז סופי.jpg
IMG_20180212_171548.jpg

חתול או נמר
 אקריל על קנבס, 104X79 ס"מ

חתול או נמר (turquoise mask).jpg
חתול או נמר (turquoise mask).jpg
תפילה על תערים - שקוף.jpg

תפילהמתוך 'על התער'
Semi-readymade ופיסול קרמי, 146X55X55 ס"מ

תפילה על תערים - שקוף.jpg
bottom of page